Home

sowacja

Słowacja

Wprowadzenie 

Słowacja jest krajem śródlądowym, opisywanym jako leżący na wschodnim krańcu Europy Zachodniej lub na zachodnim krańcu Europy Wschodniej. Ta dychotomia odzwierciedla historię państwa i niepokojów politycznych powszechnych w tym regionie.

Wino słowackie produkowane jest w zachodniej i południowej części Słowacji, podzielonej na 6 regionów winiarskich. Chociaż słowackie wina, z wyjątkiem Tokaju, nie są zbyt dobrze znane na całym świecie, są popularne w kraju i krajach sąsiednich. 

Historia  

Już w okresie panowania dynastii Jagiellonów na tym obszarze w ramach części Królestwa Węgier i nieco później, Węgry i Słowacja odznaczały się bardzo podobnym poziomem jakości wina i zintegrowaniem pod względem jego produkcji. Co więcej, w ramach wspólnej gospodarki były połączone z winnicami we Francji. Według Davida Gassa, właściciela Fleurs de Gas Vineyards i jednego z tysięcy bezpośrednich potomków Janosa Wassa, nieślubnego syna króla Ludwika II, po upadku Budapesztu i śmierci króla Ludwika II w bitwie pod Mohaczem, Janos otrzymał winnice do produkcji wina w Bratysławie. Część rodziny Wassów wyemigrowała następnie do Francji, dołączając do tamtejszej gospodarki winiarskiej.

Ziemie, które obecnie kształtują Słowację, były niegdyś integralną częścią Węgier przez prawie 900 lat, ale uzyskały niepodległość, gdy Cesarstwo Austro-Węgierskie zostało rozebrane po I Wojnie Światowej. Niemal natychmiast Słowacja sprzymierzyła się z Czechami i Morawami (dzisiejsza Republika Czeska) oraz Śląskiem i Rusią Karpacką, tworząc Czechosłowację. Związek ten trwał do Aksamitnej Rewolucji w 1989 r. Od 1993 r. Republiki Słowackie i Czeskie pozostają niezależne.

Od rozpadu bloku wschodniego i późniejszego oddzielenia Słowacji od jej zachodniego sąsiada, Czech, Słowacja przyjęła status kraju europejskiego. Dołączyła zarówno do Unii Europejskiej, jak i NATO w 2004 r., do strefy Schengen w 2007 r. i do strefy euro w 2009 r. Obecnie należy do najszybciej rozwijających się gospodarek OECD, a niegdyś jej upadający przemysł winiarski wykazuje oznaki ożywienia. Chociaż wczesne próby sprywatyzowania branży zakończyły się niepowodzeniem, nowe przepisy dotyczące wina i stały wzrost jego konsumpcji na całym świecie przebudziły krajowych producentów. Większość słowackich win jest sprzedawana w kraju lub w sąsiedniej Polsce i Ukrainie, ale istnieje pewna mała liczba producentów gotowych, chętnych i zdolnych do rozwijania międzynarodowych rynków eksportowych.

Tereny winnic 

Na Słowacji działa niemal 400 aktywnych winiarzy, produkujących różnorodne wina gatunkowe z chronionym oznaczeniem geograficznym i oznaczeniem pochodzenia z 19 634 hektarów terenu winnic w 6 głównych regionach winiarskich kraju. Wino słowackie pochodzi głównie z winnic skupionych wokół Bratysławy i rozsianych wzdłuż granicy z Węgrami. Obecnie największą sławą winiarskiej Słowacji pozostaje związek z Tokajem, regionem winiarskim mocno kojarzonym z Węgrami przez większość miłośników wina na świecie. Pod koniec I Wojny Światowej wschodnie rubieże regionu Tokaj zostały przyłączone do Słowacji, a wraz z nimi nie tylko bogata historia winiarska, ale także solidna baza konsumentów. W ten sposób słodkie wina tokajskie z tego wschodniego zakątka Słowacji zyskały prawo do oznaczenia jako Tokajsky.

Odmiany winogron 

Na Słowacji istnieje obecnie 50 uznanych odmian winogron, z których produkowane jest wysokiej jakości wino. Można tu spotkać odmiany sadzone na całym świecie, takie jak Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Noir, Pinot Gris, Sauvignon, Traminer Red, Cabernet Sauvignon, Alibernet, St. Laurent, Zweigeltrebe. Ale można znaleźć także odmiany typowe dla Europy Środkowej, czyli Riesling i Ren Riesling, Palava, Moravian Muscat, Müller-Thurgau, Irsai, Aurelius, Bouvier's Grape, Girl's Grape, Feteasca Regala, Neuburger, Grüner Veltliner, Grüner Veltliner. Obecne są również odmiany takie jak André, Neronet oraz Frankovka Blue, czyli dotychczas tłumiony klejnot wśród odmian ciemnych. Porównując słowackie wina z winami z sąsiedniej Austrii, Czech czy Węgier, docenić można świeży i harmonijny charakter tego środkowoeuropejskiego regionu.

Prawdziwymi perłami są jednak odmiany hodowane wyłącznie na Słowacji. W ich smaku przejawia się kawałek tamtych ziemi oraz serca i umiejętności słowackich winiarzy. W ich skład wchodzą Devín, Milia, Noria, Danube, Hron, Váh, Nitria. Tych odmian nie sposób spotkać gdziekolwiek indziej na świecie. Można je kojarzyć z odmianami tokajskimi takimi jak Furmint, Lipovina, Yellow Muscat, których wyjątkowa uprawa i obróbka daje niezwykle wyjątkowe wina. Wiele występujących na Słowacji odmian winorośli to z pewnością obraz dynamicznie rozwijającego się kraju winiarskiego środkowej Europy, a także widok na korzenie regionu i jego nowe horyzonty.

Warunki klimatyczne na Słowacji 

Słowacki region winiarski podzielony jest na sześć podregionów, które z kolei są podzielone na 40 obszarów i 603 wioski winiarskie. Każdy podregion charakteryzuje się specyficznymi warunkami przyrodniczymi i charakterystyczną historią. Uprawa winorośli na Słowacji szczególnie koncentruje się w południowej części kraju, zwłaszcza na południowo-wschodnich i południowo-zachodnich zboczach Karpat, które zajmują około 2/3 terytorium kraju. Ogólnie klimat regionu jest łagodnie kontynentalny i charakteryzuje się bardziej sezonową amplitudą w porównaniu z Europą Zachodnią, różnica temperatur między zimą a latem wynosi średnio około 20 °C. Z drugiej strony na Słowacji latem występuje mniejsze natężenie słońca i ciepła niż w regionach śródziemnomorskich.

Słowacja jest krajem środkowoeuropejskim i jej warunki glebowe są podobne do panujących w sąsiednich krajach winiarskich: Czechach, Węgrzech i Austrii. Ale pomimo tego, podłoże geologiczne słowackich obszarów winiarskich jest bardzo zróżnicowane. Występują tu skały krystaliczne, wapienne, wulkaniczne, a także osady rzeczne i eoliczne. Ta różnorodność, dodatkowo podkreślona przez dużą zmienność topoklimatyczną stanowi ogromny potencjał w zakresie charakteru win słowackich.

Regiony winiarskie Słowacji 

  • Małe Karpaty (Malokarpatská)

Region winiarski Malokarpatská znajduje się w południowo-zachodniej części Słowacji, u podnóża Karpat w pobliżu Bratysławy. Historia uprawy winorośli w tym regionie sięga niemal 3000 lat wstecz, a wina produkowane na tym obszarze należą zarówno do czerwonych, białych, jak i różowych. Do regionu Małokarpackiego należą również winiarskie miasta Modra i Pezinok, bardzo przyjazne dla winiarskich turystów.

W regionie panuje klimat kontynentalny. Całkowita ilość opadów wynosi 650 mm, rozłożonych dość równomiernie w ciągu całego roku. Winnice w tych okolicach znajdują się na wysokości od 100 do 250 metrów nad poziomem morza. Z kolei temperatura powietrza w okresie od maja do września waha się od 13 °C do 20 °C, a średnia temperatura w okresie wegetacji winogron wynosi 17,5 °C. Ponadto średni roczny czas nasłonecznienia wynosi tu 2100 godzin. Obszar Małych Karpat charakteryzuje się także różnicą temperatur w okresie wegetacji wynoszącą co najmniej 15 °C między dniem, a nocą. Gleby regionu między innymi tworzą osady rzeczne i piaski muliste, a w częściach peryferyjnych lessowe piaski dryfujące. Winnice zajmują tu powierzchnię 5 588 hektarów w 132 określonych regionach.

Trzy najczęściej sadzone szczepy winogron w Małych Karpatach to odmiany białe. Prym wiedzie Grüner Veltliner z około 20 procentami powierzchni winnic, natomiast za nim plasują się Welschriesling i Müller-Thurgau. Saint Laurent to najczęściej uprawiana odmiana czerwonych winogron, a zaraz za nią plasuje się Lemberger. Winogrona w regionie Małych Karpat osiągają wysoką zawartość cukru, a wina są pełne, o intensywnym smaku i przyjemnym poziomie kwasowości, odpowiednie do dłuższego leżakowania w piwnicy. Harmonijne połączenie światła słonecznego, gór, rzek, bujnej gleby i oddanej pracy ludzi tworzy wina cenione za orzeźwiającą lekkość, przyjemność i szczerość. Obróbka białych odmian winogron podczas przetwarzania jest bardzo szybka i delikatna, a wina są tłoczone z optymalną proporcją cukrów i kwasów. Produkcja win białych w Małokarpackim regionie winiarskim odbywa się w sposób redukcyjny, bez lub z minimalnym dostępem powietrza. Podczas fermentacji temperatura jest kontrolowana i nie przekracza 15 °C. Kontrolowana fermentacja obejmuje również ewentualne zastosowanie preparatów izolowanych szczepów drożdży Saccharomyces cerevisiae.

  • Południowa Słowacja (Južnoslovenská)

Region winiarski Południowej Słowacji leży na północ od Dunaju. Produkuje się tutaj bogate, pełne wina czerwone i białe oraz mniejsze ilości win musujących, słodkich i wzmocnionych.

Jest to najcieplejsza część kraju, z występującym klimatem kontynentalnym. Na terenie regionu panuje najwyższy poziom nasłonecznienia w kraju. Całkowita ilość opadów wynosi tu 550 mm i jest rozłożona w miarę równomiernie w ciągu całego roku. Winnice na tym obszarze położone są na wysokości od 100 do 340 metrów nad poziomem morza. Temperatura powietrza w okresie od maja do września waha się od 13 °C do 23 °C, a średnia temperatura w okresie wegetacji to 18,5 ° C. Południowa Słowacja to zdecydowanie najcieplejszy ze wszystkich regionów na Słowacji, a średnie roczne nasłonecznienie wynosi tu 2200 godzin. Występujące tu gleby są brunatne z piaszczystymi lub ilastymi podglebami w dolnych partiach głębokiego profilu glebowego, które przechodzą do poziomu gliniastego. Są to gleby od średnio do mocno gęstych.

Szerzej sadzi się tu białe winogrona. Najczęściej uprawianymi odmianami są Grüner Veltliner i Welschriesling. W następnej kolejności są odmiany Műller-Thurgau i Riesling. Blaufränkisch i Saint Laurent to główne czerwone odmiany winorośli, z których każda zajmuje 9% powierzchni winnic. Cabernet Sauvignon stanowi około 4 % powierzchni, mniej więcej tyle samo, co André. Ta pierwsza wymaga jednak dłuższego okresu wegetacji niż inne odmiany uprawiane na Słowacji, ale klimat Južnoslovenská jak najbardziej temu sprzyja. Wyższe średnie temperatury przyczyniają się do produkcji substancji sacharydowych w winogronach, co odbija się w doskonałej pełni wina. W związku z tym region ten jest optymalny do uprawy winorośli czerwonych i odmian późno dojrzewających. Nowoczesna technologia przetwórstwa winorośli z kontrolowanym procesem chłodzenia podczas fermentacji umożliwia produkcję win o wyższej zawartości alkoholu lub cukru resztkowego, które tworzą elegancki, wytrawny i harmonijny napój.

  • Środkowa Słowacja (Stredoslovenská)

Na wschód od regionu Nitra i na południe od Zwolenia, region winiarski Środkowej Słowacji obejmuje produkcję win w środkowo-dolnej części kraju. Około 80% win uprawianych w tym regionie to wina białe, a 20% to czerwone. Lekkie i łatwe do picia Veltlinske Zelene to zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj wina produkowanego w środkowosłowackim regionie winiarskim. Obszar regionu znajduje się tuż przy granicy z Węgrami, co prowadzi do możliwości spędzenia kilku dni na przemierzaniu małych miasteczek i wiosek w południowej Słowacji i północnych Węgrzech, degustując wysokiej jakości, ale prawie nieznane wina uprawiane w tym rolniczym regionie. Wina Stredoslovenská wyróżniają się wyższą i bardziej trwałą jakością aromatyczną, co jest uważane za jedną z głównych cech regionu.

Klimat regionu jest łagodny i suchy, z sumą opadów wynoszącą 450 mm na rok. Temperatura powietrza w okresie od maja do września na tym obszarze waha się od 13 °C do 20 °C, średnia temperatura w okresie wegetacji to 15 °C, natomiast średni roczny czas nasłonecznienia to 2100 godzin. Winorośl jest uprawiana na południowych, południowo-wschodnich i południowo-zachodnich zboczach i równinach ukształtowanych na podłożu geologicznym o przewadze skał wulkanicznych i andezytowych z żyznymi gliniastymi glebami. Co również bardzo ważne, na zwiększony przepływ ciepła w tym rejonie ma wpływ występowanie złóż węgla brunatnego.

W regionie Środkowej Słowacji najlepiej rozpoznawalnymi białymi odmianami winogron są Riesling, Grüner Veltliner, Müller-Thurgau, Red Traminer i Pinot Blanc. Natomiast wśród czerwonych odmian znajdują się Blaufränkisch, St. Laurent, Blue Portugal i Cabernet Sauvignon.

  • Nitra (Nitrianska)

Region winiarski Nitra znajduje się w centralnej części południowo-zachodniego terenu Słowacji. Historia uprawy winorośli i produkcji wina w Nitrze sięga daleko w przeszłość, z regionu pochodzą jedne z najstarszych historycznych dowodów istnienia upraw winorośli i tworzenia z nich wina na Słowacji. Są to 3 modlitwy z czasów Wielkich Moraw (833 - 907).

Region winiarski Nitra można uznać za najbardziej zróżnicowany i z największą liczbą odmiennych, ale specyficznych lokalnie winnic, przy czym warunki glebowe wpływają na różnorodność odmian winorośli. Uprawy winogron rozmieszczone są na licznych południowych, południowo-wschodnich i południowo-zachodnich zboczach i równinach. Gleby są szkieletowe, a także brunatne z piaszczystymi lub ilastymi podglebami w dolnych partiach głębokiego profilu glebowego, które przechodzą do poziomu gliniastego. Nitrianska charakteryzuje się bardzo ciepłym i suchym nizinnym klimatem. Całkowite natężenie opadów na tym obszarze wynosi 550 mm i jest zmienne w ciągu roku, z o 20-30% większymi opadami w okresie wegetacji. Wysokość położenia winnic w okolicy wynosi od 100 do 350 metrów nad poziomem morza. Natomiast temperatura powietrza w okresie od maja do września waha się od 13 °C do 19 °C, przy czym średnia temperatura w okresie wegetacji wynosi 17,3 °C. Dodatkowo średni roczny czas nasłonecznienia wynosi 2200 godzin.

Położenie geograficzne i skład glebowy wzgórz Tríbeč i południowo-wschodnich zboczy Považský Inovec stwarza najlepsze przesłanki do produkcji bogatych, charakterystycznych odmianowo win gatunkowych o doskonałym profilu aromatycznym. Winogrona z tego regionu mają wyższą zawartość kwasów, co przyzwoicie wpływa na równowagę i harmonię, a wino jest pełne owocowych smaków, dojrzałe i wyraziste. Grüner Veltliner, znany tutaj jako Veltlínske Zelené i Rizling Vlassky (Welschriesling) to najczęściej sadzone odmiany w Nitrze. Każda z nich stanowi około 20 procent całkowitej powierzchni winnic w regionie. Müller-Thurgau zajmuje trzecie miejsce, ale z mniej niż 10 procentami całości. Najpopularniejsze odmiany czerwonych winogron to Saint Laurent i Blaufränkisch. Również uprawia się tu niewielką ilość Cabernet Sauvignon.

  • Wschodnia Słowacja (Východoslovenská)

Region winiarski Słowacji Wschodniej znajduje się nieco na południe i na wschód od Koszyc. Klimat wyróżnia się tutaj wyraźnie wyższym poziomem charakteru kontynentalnego względem zachodnich regionów Słowacji. Dzięki temu pogoda ma bardziej stabilny charakter, a tym samym obszar jest optymalnym miejscem dla długo dojrzewających odmian winogron. Całkowita ilość opadów wynosi we Wschodniej Słowacji 450 mm i jest rozłożona dość równomiernie w ciągu całego roku. Winnice w okolicy znajdują się na wysokości od 100 do 250 metrów nad poziomem morza. Temperatura powietrza w okresie od maja do września wynosi od 13 °C do 21 °C, a średnia temperatura w okresie wegetacji osiąga 15,2 °C, przy czym średnie roczne nasłonecznienie wynosi 2200 godzin. Gleby w tym rejonie są głównie pochodzenia wulkanicznego, a także brunatne z piaszczystymi lub ilastymi podglebami.

Pochodzenie wulkaniczne ma zasadnicze znaczenie dla większej zawartości składników mineralnych w glebie, która jest przenoszona do winogron, a tym samym do wina. Poza tym ciepła słoneczna pogoda przyczynia się do doskonałej dojrzałości winogron, co pozwala na produkcję wybornych win gatunkowych. Wina z tego regionu są więc bogate w minerały, a także pełne i harmonijne. Najpopularniejszymi jasnymi odmianami winogron we Wschodniej Słowacji są zdecydowanie Welschriesling, Pinot Blanc, Chardonnay, Silvian Green, Girl's Grape, Müller Thurgau. Podczas gdy ciemne winogrona reprezentują Blaufränkisch i Pinot Noir.

  • Tokaj (Tokajská)

Słowacki region winiarski Tokaj jest jednym z najmniejszych regionów winiarskich na świecie. Ten malutki region, położony około godziny jazdy od Koszyc, jest nadal dość nieodkryty i nietknięty przez masową turystykę. Po opisującym go artykule w New York Times, obszar ten zaczyna przyciągać więcej uwagi, ale wciąż pozostaje stosunkowo senny i wycofany. Warto wspomnieć, że w małej wiosce Mala Trna, Tokaj Macik Winery jest firmą rodzinną działającą od 1995 roku. Ich nowoczesne mieszanki win i tradycyjne odmiany tokajskie znajdują się w jednych z najbardziej atrakcyjnych butelek wina w branży, zdobywając nagrody za ich wyjątkowe projekty.

Tokaj należy do kontynentalnej strefy klimatycznej. Charakterystyczną cechą tego obszaru jest długa i sucha jesień. Jesienne poranki są mgliste, co sprzyja tworzeniu się cibeb. Gleba jest bardzo kamienista i posiada wulkaniczne pochodzenie. W ciągu dnia jest w stanie wchłonąć duże ilości światła słonecznego, które następnie emituje w nocy, sprawiając, że nawet po zimnej nocy nad ranem jest jeszcze ciepło.

Najpopularniejsze wina regionu Tokaj powstają z trzech odmian winogron, a mianowicie Furmint, Lipovina i Yellow Muscat.

1
Chile
Czechy