Polityka Prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest WEBISO Domiński, Maziarz Sp.J. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się nami pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje:
   1. formularz rejestracji;
   2. formularz zamówienia;
   3. formularze reklamacji i odstąpienia od umowy;
   4. zapis do newslettera;
   5. formularz kontaktowy;
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 4. W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres wykonywania działalności gospodarczej,
  • numer NIP,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
  • szczegóły składanych zamówień,
  • numer rachunku bankowego,
  • adres IP,
  • aktywność w stosunku do wysyłanych newsletterów.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
  1. rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  5. obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  7. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  8. marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie internetowym oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu internetowego. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu internetowego.
 8. Twoje dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
 9. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
 • dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Twoje dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.

 1. Przekazujemy Twoje dane osobowe także do państw trzecich, wyłącznie jednak w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
 2. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:
  1. _________
  2. _________
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie internetowym i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w serwisie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać w przyszłości pewnym modyfikacjo, szczególności ze względu na zmiany technologiczne po stronie naszego sklepu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem sklepu, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności będę publikowane tutaj.

 


Drukuj