Autorzy artykułów

Vineo
123 postów
Vineo nie napisał/a notki o sobie.
Michał Stępień
61 postów
Człowiek wina, swoją działalność rozpocz...
Anna Stepien
8 postów
Anna Couspel - korespondentka z południa Francj...
Maciej Szaga
3 postów
Cześć! Jestem pasjonatem wina. Od zawsz...
Monika Żołnierzak
3 postów
Od 2010 roku zawod...
Dawid Grzywacz
2 postów
Dawid Grzywacz nie napisał/a notki o sobie.
Krzysztof Jania
2 postów
Cześć! Nazywam się Krzysztof i lubię dz...
Sabina Posłuszna
2 postów
Sabina Posłuszna nie napisał/a notki o sobie.
Gabriel Bogdan
2 postów
Świat smaków i aromatów od zawsze był ogromną c...

Panel autora


Polityka Prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest WEBISO Domiński, Maziarz Sp.J. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się nami pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje:
   1. formularz rejestracji;
   2. formularz zamówienia;
   3. formularze reklamacji i odstąpienia od umowy;
   4. zapis do newslettera;
   5. formularz kontaktowy;
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 4. W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres wykonywania działalności gospodarczej,
  • numer NIP,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
  • szczegóły składanych zamówień,
  • numer rachunku bankowego,
  • adres IP,
  • aktywność w stosunku do wysyłanych newsletterów.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu internetowego oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
  1. rejestracja i utrzymywanie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. wysyłka newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  5. obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  7. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  8. marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie internetowym oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu internetowego. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu internetowego.
 8. Twoje dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
 9. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
 • dostawca systemu CRM, w którym przechowujemy Twoje dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są Twoje dane w celu wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Twoje dane udostępniane są firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówienia. Firmy te stają się niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.

 1. Przekazujemy Twoje dane osobowe także do państw trzecich, wyłącznie jednak w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
 2. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:
  1. _________
  2. _________
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w serwisie internetowym i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w serwisie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w serwisie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w serwisie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać w przyszłości pewnym modyfikacjo, szczególności ze względu na zmiany technologiczne po stronie naszego sklepu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem sklepu, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności będę publikowane tutaj.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VINEO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VINEO

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem vineo.pl i jest prowadzona przez WEBISO Domiński, Maziarz Sp. J. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dalszej części niniejszego regulaminu będzie nazywana „Serwisem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Autorów, w szczególności zasady publikowania treści w Serwisie, zawierania za jej pośrednictwem umów przekazania praw autorskich do publikowanych treści oraz zasad wykonywania tych umów. 
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:
  1. Administrator danych osobowych – Operator Serwisu vineo.pl;
  2. Artykuł – publikowana przez Autora treść związana z tematyką Serwisu;
  3. Konto - funkcjonalność Serwisu umożliwiająca publikowanie własnych treści w Serwisie, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  4. Autor – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, która publikuje w Serwisie własne treści;
  5. Operator – WEBISO Domiński, Maziarz Sp. J., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny na stronie internetowej vineo.pl. oraz w siedzibie Operatora;
  7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora dostępny na stronie internetowej vineo.pl

 

§2 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  • udostępnianie możliwości założenia przez Autora konta w Serwisie, pozwalającego na publikowanie Artykułów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Serwisie;
  • umożliwianie Autorowi zawarcia umowy przekazania praw autorskich publikowanych Artykułów.
 2. Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Autora formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem vineo.pl/regulamin zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Serwisie poprzez wciśnięcie ikony Stwórz konto.
 4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Serwisie, Autor powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.  
 5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Serwisie, Autor może zalogować się do Serwisu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Autor nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta.
 6. Autor w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Serwisie. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Autorowi indywidualnego konta w Serwisie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Autorowi indywidualnego konta w Serwisie, nie ma wpływu na zawarte przez Autora umowy o przekazaniu praw autorskich.
 7. W celu usunięcia indywidualnego konta w Serwisie, należy wysłać do Operatora żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby Operatora.
 8. Do korzystania z Serwisu oraz przeglądania jej treści i korzystania z indywidualnego konta, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
  1. Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np.. AdBlock:
   • Mozilla Firefox
   • Opera
   • Google Chrome
   • Internet Explorer
  3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 9. Autor zobowiązuje się do:
  1. korzystania ze Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. korzystania ze Serwisu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  3. korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
  4. dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Serwisie, jak i zachowania ich poufności.
 10. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 9 powyżej.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Serwisie. 
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Serwisie osobom trzecim.

 

§3 Publikowanie Artykułów

 1. Autor oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności pozwalające na publikowanie wartościowych i rzetelnych Artykułów w Serwisie.
 2. Autor oświadcza, że będzie sporządzał Artykuły w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, dbając o ich poprawność językową i merytoryczną wartość.
 3. Autor oświadcza, że publikowane Artykuły będą wyłącznie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, że osobiste i majątkowe prawa autorskie do publikowanych Artykułów nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Autor oświadcza ponadto, że publikowane w Serwisie Artykuły nie były publicznie rozpowszechnione lub udostępnione za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania.
 4. Autor oświadcza, że posiada prawa autorskie lub stosowne licencje pozwalające na dysponowanie materiałami graficznymi i audio-wizualnymi, załączonymi do publikowanych Artykułów.
 5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości oświadczeń, o których mowa w §3 powyżej, lub też wad prawnych publikowanych treści, Operator będzie uprawniony do odstąpienia od umowy przekazania praw autorskich oraz umowy o świadczenie usług udostępniania Autorowi indywidualnego konta w Serwisie. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Operator będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.
 6. Artykuły Autora w Serwisie, mają charakter indywidualny i są przedmiotem prawa autorskiego.
 7. Każdy Artykuł przekazany do publikacji w Serwisie przez Autora, będzie weryfikowany przez Operatora. Publikowane będą jedynie te Artykuły, które uzyskają pozytywną opinię Operatora.
 8. Autor nie może bez zgody Operatora modyfikować ani też usuwać Artykułów, opublikowanych w Serwisie.

 

§4 Przeniesienie praw autorskich

 1. Dokonując publikacji Artykułów w Serwisie, Autor zawiera drogą elektroniczną umowę o przekazanie praw autorskich do publikowanego Artykułu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przenosi tym samym na Operatora całość majątkowych praw autorskich do publikowanych treści, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.
 2. Autor upoważnia również Operatora do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie dzieła, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
 3. Przejście praw autorskich do dzieła nastąpi z momentem opublikowania Artykułu w Serwisie.

 

§5 Świadczenia wzajemne

 1. Autorowi nie przysługuje wynagrodzenie za publikowane Artykuły oraz przekazane Operatorowi autorskie prawa majątkowe.
 2. Autor zobowiązuje się publikowania Artykułów na tematy związane z alkoholem oraz kulturą jego spożywania`. Artykuły nie mogą jednak bez zgody Operatora promować konkretnych marek wina lub producentów.
 3. Autor ma prawo reklamowania i promowania w Artykułach swojej osoby, prowadzonej działalności oraz świadczonych osobiście usług.
 4. Operator zobowiązuje się do:
  1. publikacji zatwierdzonych Artykułów Autora w Serwisie;
  2. nieusuwania opublikowanych Artykułów;
  3. aktywnego promowania Serwisu, publikowanych Artykułów oraz sylwetki Autora, za pośrednictwem swoich kanałów marketingowych, w tym mediów społecznościowych związanych z Serwisem.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem vineo.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Serwisu, odnoszące się do produktów prezentowanych w Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. Umowy zawierane w Serwisie zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Serwisie treści zawartej umowy.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:
  1. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Serwisu wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.
  2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Serwisie Klient, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
  3. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
  4. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Serwisie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Serwisie.
  5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Webiso Domiński, Maziarz Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5, NIP: 677-234-88-58. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt

Współpraca:
Michał Stępień
tel: +48 601 336 132
 
Reklama:
Krzysztof Domiński
tel: +48 509 955 857
 
Dane kontaktowe:
Vineo.pl
ul. Tatarska 5
30-103 Kraków
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.